اهم فعالیت های شهرداری

خدمات شهری و زیبا سازی فضای شهری شهر:

واحد خدمات شهری شهرداری با خرید انواع  نهال درخت و درختچه وگلهای فصلی و غیره..نسبت ب توسعه  فضای سبز اقدام نموده است..

در همین راستا با تعریف اهداف میان  مدت اقدام ب درختکاری  مسیر خیابان ولیعصر وپل مش وزان (۷۰متری)و همچنین مسیر خیابان  سلطان قریشی نموده  ک با توجه ب ارقام و گونه های  گیاهی استفاده شده در این پروژه (چنار.نارون .اقاقیا .بید مجنون…) انشالله  پس از گذشت ۲-۳سال  شاهد ب سمر رسدن ان خواهیم بودک

پارک اقاقیا   :

متاسفانه تنها پارک شهر با کمبود  شدید وسایل بازی کودکان مواجه بود ک شهرداری  مبادرت ب خرید ست بازی کودکانه  نمود تا خدمتی  اندک ب خانواده ها و فرزندان  انجام داده باشد.

از طرفی دیگر با خرید  روشنایی(برج نوری و چراغ های خیابانی و پارکی و غیره)و علائم ترافیکی  ب زیباسازی معابر و جاده هراز پرداخت…)

راه اندازی قرفه های فروش میوه و تره بار روبروی مسیر دادگاه کنار خیابان هراز ک میتواند رشد چشم گیری در اقتصاد شهر داشته باشو و مهمتذر از ان این که اولویت این طرح با بومیان شهر است

مرمت و باز سازی امام زاده جعفر