این بخش مخصوص ارتباط شورا و مردم می باشد .همشهریان عزیز میتوانند در این قسمت نظرات .انتقادات.پیشنهادات خویش را با شورا در اشتراک بگذارند

ارتباط با شورا

اعضاء شورا

شورا و شهر