شهردار گزنک
  • مهندس علی داوودی

  • شهردار گزنک

مهندس علی داوودی

فارغ التحصيل كارشناسي عمران - عمران ازدانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر
مدیر پروژه ایمن سازی شرق کشور 1380 - 1378 (در ایام خدمت سربازی)
مدیر عامل شرکت مهندسی تأسیسات سیال هراز 1383 - 1381
مسئول فنی شهرداری رینه لاریجان 1385 - 1383
سرپرست شهرداری رینه لاریجان 1386 - 1385
معاون فنی شهرداری رینه لاریجان 1388 - 1386
شهردار رینه لاریجان 1392 - 1388
شهردار گزنک

سخنان شهردار:


با عنایت به اینکه خداوند منان توفیق عبادتگذاری به شما مردم فهیم شهر گزنک را به اینجانب عطا نموده است. با تمام وجود معتقد به همراهی و هم اندیشی و هم نفسی شما شهروندان هستم چرا که سخت باور دارم شهر دار شهر عشق و ایمان و اراده هستم لذا رویکرد اینجانب شهروند مداری و ارِئه خدمات همه جانبه از سوی شهرداری و پیشنهادات و انتقادات سازنده از سوی شما شهروندان گرامی میباشد امید است به مدد شما خوبان دست در دست هم به سوی گزنکی وسیع و آباد بشتابیم